Dýchanie

Spôsoby dýchania zoraď od najjednoduchšieho po najdokonalejšieho: žiabre, dýchanie celým povrchom tela, vzdušnice, pľúca.