Oplodnenie

K uvedeným živočíchom priraď spôsob oplodnenia
salamandra škvrnitá
kapor obyčajný
skokan hnedý
medveď hnedý