Dýchanie

Napíš, aký spôsob dýchania je spoločný pre plazy, vtáky, cicavce (prostredníctvom čoho dýchajú).