Rozmnožovanie

K jednotlivým organizmom priraď správny spôsob rozmnožovania.
huby
baktérie
kvasinky
rastliny