Dedičnosť

Spojte odpovedajúce pojmy
telové bunky
dominantný gén
pohlavné bunky
recesívny gén