Procesy

Uvedené charakteristiky priraď k pojmom vľavo
má ochrannú funkciu
odstraňujú sa ním odpadové látky a nadbytočná voda
je dôležité pre zachovanie živočíšneho druhu
rozvádza telové tekutiny