Charakteristiky organizmov

Pospájaj správne riešenia:
Mrľa ľudská
Nezmar hnedý
Slimák záhradný
Dážďovka zemná