Potrava

K živočíšnym druhom priraď druh potravy
ondatra pižmová
kormorán
vydra riečna
bocian biely