Znaky

Spojte odpovedajúce výrazy
prvoky
článkonožce
cicavce
ryby