Potrava

Lesné cicavce priraď k správnej skupine podľa spôsobu výživy
netopier
kuna
sviňa divá