Dýchanie

K živočíchom priraď správny spôsob dýchania
križiak
vodniak
dážďovka
skokan