Oplodnenie

Priraďte, u ktorých živočíchov prebieha vonkajšie oplodnenie a u ktorých vnútorné oplodnenie:
kapor
chrúst
ropucha
ďateľ