Živiny

Doplň správne pojmy do prázdnych políčok, potom klikni na tlačidlo Skontroluj. Ak nevieš klikni na tlačidlo Rada.
Heterotrofné organizmy ako baktérie, huby, získavajú živiny a energiu rozkladom látok z iných organizmov alebo z ich zvyškov. Nie sú schopné vytvárať organické látky z látok, závisia od ich príjmu.