Pohyb

K živočíchom priraď správny spôsob pohybu
svalnatá noha
rozširovanie telových článkov
brvy
bičíky
priečne pruhované svaly pripojené ku kostre šľachami