Nervová sústava

Typ nervovej sústavy spoj so živočíchom na ľavej strane
slimík záhradný
ploskuľa mliečna
dážďovka zemná
nezmar hnedý