Potrava

K jednotlivým organizmom priraď správny spôsob príjmu potravy
huby
rastliny
baktérie