Dýchanie

Doplň správne pojmy do prázdnych políčok, potom klikni na tlačidlo Skontroluj. Ak nevieš klikni na tlačidlo Rada.
Pavúkovce dýchajú .
Výmena plynov medzi vonkajším prostredím a dýchacím orgánom sa nazýva ako dýchanie.
Transport kyslíka v tele hmyzu zabezpečuje sústava.
U vtákov sa nachádzajú lalokovité výbežky tzv. , ktoré zasahujú do častí tela a dutých kostí. Sú zásobárňou vzduchu a nadľahčujú telo vtáka.