Baktérie

K jednotlivým charakteristikám priraď baktérie
Jednobunkové huby vyskytujúce sa napríklad na ovocí, kde rozkladajú cukor, uvoľňuje sa oxid uhličitý a alkohol
Využívajú sa pri jogurtoch
Získavajú živiny rozkladaním organickým látok na anorganické látky.
Získavajú živiny zo živých organizmov. Spôsobujú nákazlivé ochorenia.