Organické látky

Doplň správne pojmy do prázdnych políčok, potom klikni na tlačidlo Skontroluj. Ak nevieš klikni na tlačidlo Rada.
Proces, pri ktorom tvoria rastliny organické látky z jednoduchších anorganických látok sa nazýva . Vytvárať organické látky z anorganických nie sú schopné organizmy a závisia od príjmu organických látok.