Systém

K druhom živočíchov priraď triedu, do ktorej patria.
Užovka obojková
Lipeň tymiánový
Vodomerka obyčajná
Kunka žltobruchá