Kôrovce

Doplň správne pojmy do prázdnych políčok, potom klikni na tlačidlo Skontroluj. Ak nevieš klikni na tlačidlo Rada.
Kôrovce sú článkonožce, ktoré majú páry tykadiel. Boli pomenované podľa tvrdého panciera, ktorý je tvorený z organickej látky a anorganickej látky vápenatého. Pancier tvorí vonkajšiu raka.