Mgr. Branislav Polacsek

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel