Mgr. Branislav Polacsek

Čítanie a zápis prirodzeného čísla