Mgr. Branislav Polacsek

Písomné sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel