RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

m1

Bol významný grécky matematik, veľká  osobnosť, ktorá vstúpila do dejín. Napriek jeho obrovskému prínosu do sveta geometrie nepoznáme ani jeho dátum narodenia ani dátum smrti. Dokonca nepoznáme ani miesto, kde sa narodil, či zomrel. Žil v Alexandrii v dobe panovania kráľa Ptolemaia  I. Sotéra (306 – 283 pr. n. l.). Alexandria bola v tom čase kultúrnym centrom. Vedci tu boli  podporovaní  vládnucimi Ptolemaiovcami. Ptolemaios I. Sotér založil Múzeion – čiže chrám múz v  Alexandrii – stredisko vedy a umenia, v ktorom bola sústredená značná kapacita helénskeho  mozgového potenciálu. Tu tento významný matematik zavŕšil prvú etapu rozvoja gréckej a teda aj svetovej matematiky napísaním učebnice Základy (Elements)... Toto dielo venoval kráľovi Ptolemaiovi. Ten mu ho po čase pochválil a vrátil. Spýtal sa ho však, či nepozná ľahší spôsob zvládnutia geometrie. On mu na to odvetil: „Niet kráľovskej cesty ku geometrii. Bez práce nie sú koláče, ani geometria.“ Aj týmto zaujímavým výrokom vstúpil tento matematik do dejín. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 1
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

 1           
  2          
  3          
4            
 5           
  6          
 7           
  8          
Vodorovne:
1. Najmenšie prirodzené číslo:
2. Časť roviny medzi dvomi rôznobežkami:
3. Množina bodov v rovine rovnako vzdialených od daného bodu:
4. Teleso, ktoré vzniklo rotáciou obdĺžnika okolo jednej jeho strany:
5. Jednotky, v ktorých meriame uhly (tie menšie):
6. Párne prvočíslo:
7. Základná jednotka dĺžky:
8. Jednotky, v ktorých meriame uhly (tie väčšie):