RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

m3

Bol grécky matematik, fyzik (mechanik, vynálezca), astronóm a filozof. Patril k najvýznamnejším matematikom staroveku. Preslávila ho účasť na obrane Syrakúz počas rímskeho obliehania v prvej a druhej púnskej vojne, kedy vojnové stroje, ktoré navrhol pomáhali zadržať postup Rimanov. Považuje sa za objaviteľa hustoty. Zaviedol pojem ťažiska a spočítal ťažisko rôznych geometrických útvarov. V matematike dokázal, že pomer obvodu kruhu a jeho priemeru je taký istý ako pomer obsahu kruhu a polomeru na druhú. Tento pomer sa nenazýval síce π, ale vymyslel metódu, ako ho spočítať s ľubovoľnou presnosťou a spočítal, že jeho hodnota je medzi 3 + 1/7 a 3 + 10/71. Na svoje výpočty používal heuristickú metódu ale svoje výsledky zdôvodnil geometrickými dôkazmi. Iba veľmi málo stredovekých matematikov rozumelo jeho prácam. Nanešťastie mnoho z jeho prác bolo zničených a zachovalo sa iba v latinských alebo arabských prekladoch. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 3
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

   1           
     2         
3              
    4          
    5          
     6         
 7             
     8         
    9          
     10         
Vodorovne:
1. Každé párne číslo je deliteľné číslom:
2. Výsledok odčítania:
3. Priamka zvierajúca s inou priamkou uhol 90° :
4. Teleso s podstavou mnohouholníka s jedným hlavným vrcholom:
5. Číslo nad zlomkovou čiarou:
6. Číslo 25 je druhá ....... čísla 5.
7. Výsledok delenia:
8. Najmenšie dvojciferné číslo:
9. Nachádza sa v rozklade čísla 49 na prvočísla:
10. Výsledok sčítania: