RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

m4

Hovorili mu zázračné dieťa. Narodil sa ako syn murára a vodného majstra. Počítať vraj vedel skôr ako dobre hovoriť. Čítať sa naučil skoro sám. Keď mal tri roky, stalo sa, že opravil zle spočítanú výplatu. No najslávnejšia historka z jeho detstva hovorí o tom, že ako deväťročný školák dokázal za niekoľko sekúnd správne spočítať súčet všetkých čísel od jedna do sto; a pritom odvodiť všeobecný postup pre súčet aritmetického radu. Keď to videl jeho učiteľ, ihneď mu zohnal učebnicu matematiky. V matematike sa preslávil aj svojimi výskumami v oblasti štatistiky a pravdepodobnosti. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 4
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

   1           
2              
 3             
   4           
   5           
Vodorovne:
1. Teleso, ktoré vzniklne rotáciou polkruhu okolo jeho priemeru:
2. Štvorec má 4 rovnako dlhé ...
3. Rovinný útvar, ktorý vznikne rotáciou úsečky okolo jej krajného bodu:
4. Zhodné zobrazenie; stredová a osová ...
5. Nachádza sa v rozklade čísla 49 na prvočísla: