RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

Bol švajčiarsky matematik a fyzik, ktorý prežil väčšinu svojho života v Rusku a v Nemecku. Urobil dôležité zistenia v oblastiach tak rozmanitých, ako je diferenciálny a integrálny počet a teória grafov. Zaviedol aj veľkú časť matematickej terminológie a označenia, obzvlášť v matematickej analýze, ako napríklad zápis matematickej funkcie. Preslávila ho aj práca v oblasti mechaniky, optiky a astronómie. Považuje sa za popredného matematika 18. storočia a jedného z najväčších matematikov všetkých čias. Bol aj jedným z najproduktívnejších; jeho súborné dielo tvorí 60 – 80 zväzkov. Figuroval na šiestich sériách Švajčiarskej 10-frankovej bankovky a na mnohých švajčiarskych, nemeckých a ruských poštových známkach. Asteroid 2002 bol pomenovaný podľa tohto slávneho matematika na jeho počesť. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 6
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

1          
 2         
3          
4          
 5         
Vodorovne:
1. Číslo 36 je druhá mocnina čísla:
2. Pravouhlý trojuholník má práve jeden uhol:
3. Vpravo na číselnej osi znázorňujeme čísla:
4. Ak celok rozdelíme na 7 rovnakých častí, dostaneme:
5. Výsledok odpočítania: