RNDr. Erika Tomková

PODOBNOSŤ OBDĹŽNIKOV

Vyplň všetky prázdne políčka, potom stlač "KONTROLA".
Dva obdĺžniky sú podobné, ak sa zhodujú v pomere zodpovedajúcich si strán.
Znak podobnosti je ~.
a
b
o
S
Je podobný so vzorom? [A, N]
koeficient k
8 cm
10 cm
 cm
 cm2
VZOR
  
 cm
15 cm
 cm
 cm2
A
k = 
 cm
6 cm
 cm
24 cm2
k = 
6 cm
 cm
27 cm
 cm2
k = 
16 cm
 cm
92 cm
 cm2
k = 
 cm
 cm
24 cm
35 cm2
k =