Slovné úlohy na delenie a násobenie do 30

Kvíz

Pozorne si prečítaj otázku a napíš výsledok. Ak chceš vidieť všetky úlohy, klikni na tlačidlo vpravo.