Bc. Kúdelová Eva

Funkcie

Funkcie - test 2

Prečítaj si otázky a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.