Bc. Kúdelová Eva

Postupnosti

Maturitné úlohy z postupností - test 1

Prečítaj si otázky a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.