Bc. Kúdelová Eva

Rovnice, nerovnice a ich sústavy

Algebra

Prečítaj si otázky a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.