Bc. Kúdelová

Rovnice, nerovnice a ich sústavy

Rovnice

Prečítaj si otázku, vyber, prípadne napíš správnu odpoveď. Ak chceš vidieť všetky otázky, klikni na tlačidlo vpravo.