Bc. Kúdelová Eva

Množiny

Množiny a operácie medzi nimi, výroková logika

Pozorne si prečítaj zadanie a vyber, prípadne napíš správnu odpoveď. Ak chceš vidieť všetky otázky, klikni na tlačidlo vpravo.