Bc. Kúdelová

Základy matematiky

Maturitné úlohy z matematiky - Test 1

Prečítaj si otázky a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.