Bc. Kúdelová Eva

Základy matematiky

Maturitné úlohy z matematiky - test 3

Prečítaj si všetky úlohy a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.