Bc. Kúdelová Eva

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Štatistika

Prečítaj si otázky a označ, prípadne napíš, správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.