K jednotlivým organizmom správne priraď spôsob prijímania potravy

K organizmom na pravej strane priraď spôsob prijímania živín na ľavej strane.
baktérie
huby
rastliny